T H E.  S T O R I E S.  B E H I N D.  H O S P I T A L . W A L L S. 2017

V průběhu roku 2017 jsem v zákulisí Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které je součástí historické budovy původní Zemské porodnice z roku 1875 známé jako „u Apolináře“, nafotila více než 6000 záběrů … snažila jsem se z pohledu neviditelného návštěvníka, osobním způsobem, projít a zachytit subjektivní niternou cestu pacienta za nadějí. Světlo v černobílých fotografiích symbolizuje naději, že cesta pacientek nakonec nabere správný směr a jemně zachycuje atmosféru daného místa a daného okamžiku. Procházíme od ambulancí (křižovatky rozhodnutí), přes chodby jako symbol příchodů, odchodů a čekání, lůžkovým oddělením (kde čas běží jinak …) , zobrazovací metody (za sklem …), operační sály (faces … master hand symphony …) až po okna symbolizující cestu otevírající se ke kvetoucím stromům. Protože … zase uvidíš stromy kvést …

symbolická. niterná. cesta. za. světlem. nadějí. životem.