D O C U M E N T A R Y

Our essential life waitings – we all are waiting for love, for being successful in our job and spend as much as possible time with our loved ones and family at the same time, for that our dreams will come true, for that we will never be alone, for that everything will finally have a happy ending…I selected photographs that represent these essential life waitings – a child waiting for the end of the storm to play again, manager waiting for the end of working time to be able to go home to his family, oncology patients waiting for hope, light and somebody to call or come, woman waiting for her lost love, nurse waiting for her patients at chemotherapy unit, old woman waiting for somebody to come to not be alone, the girl waiting for her first dance performance believing that her dreams will come true and finally the chimpanzee in the Zoological Garden waiting for freedom having so much in common with human being, like a man trapped behind the window.

F I R S T  S T E P S . o d  r o k u  2 0 1 4

Časosběrná série ze zákulisí dětského tance a baletu.

Příběh fotografie z tohoto cyklu nominované na Czech Press Photo:

„Fotografie ze zákulisí vystoupení tanečního souboru Zenušky v soutěži Základních uměleckých škol a tanečních souborů v Salesiánském divadle zachycuje prvotní setkání mladé tanečnice s jevištěm před zkouškou, zachycuje směs pocitů, které se v ní v tento moment odehrávají – nervozitu, obavy, napětí, očekávání, je symbolem překonávání sebe sama v cestě za svým snem. Fotografie je součástí série zachycující tuto dívku i ostatní tanečnice a jednoho tanečníka souboru v průběhu celého vystoupení od počátku až po konečnou únavu, ale i úlevu z toho, že se vystoupení povedlo a napjaté čekání na výsledek. Tato série je součástí časosběrného cyklu, který fotím od roku 2014, kdy můj syn, který je nadšeným tanečníkem, začal navštěvovat hodiny baletu, později i výrazového tance a od letošního roku baletní přípravku Národního divadla. Chtěla bych zachytit dlouhou a někdy klikatou cestu za dětským snem, dětské emoce, čistou snahu, nadšení i chvíle, kdy už je to moc velká dřina a nechce se pokračovat. Zachytit to, co je součástí našich cest za sny, u kterých nevíme, jestli se vyplní. Cest, ve kterých se neposuneme dál bez překonávání sebe sama. Sama jsem zvědavá, kam až dojdeme v tanci i ve fotografování. Pro mě je dětský tanec symbolem všeho, co dáváme do víry ve své sny v té nejčistější podobě.“

M Y  P R A G U E . o d  r o k u  2 0 1 6

Praha z pohledu snového návštěvníka, její pohyb v čase i v nás samotných, události i běžné dny, které se z pohledu našeho srdce zaznamenávají navždy.

T H E  S T O R I E S  B E H I N D  H O S P I T A L  W A L L S . r o k  2 0 1 7

„V průběhu roku 2017 jsem nafotila zákulisí Onkogynekologického oddělení VFN a nemocnice u „Apolináře“. Naděje skrytá v detailech a ve světle – intimní niterná subjektivní cesta pacienta za nadějí v jemných odrazech světla – od křižovatky rozhodnutí po kvetoucí stromy. Téměř 6500 záběrů, z jejichž jádra vznikla kniha The Stories Behind Hospital Walls“

Série  M A M I N K A .