Cestovala jsem životem a dívala se kolem … výběr fotografií 2015-2020 — mozaika životních pocitů vyjádřená ve fotografiích z cest, z mé milované Paříže a ostatních míst, kde jsem slyšela tlukot svého srdce.

I was travelling through life and look around … selection from my travel photographs 2015-2020 — the mosaic of the feelings expressed by my loving Paris and other places in which I felt my heart beating.

„In The Intimacy Of The Travelling Of The Soul,
I Always Choose Freedom —
Regardless Of The Place,
Depending On The Inner Thoughts.”