Duše ženy … těžko ji definovat slovy … fotila jsem řadu žen, známých i zcela neznámých,

každá byla jedinečná, každá měla svou jedinečnou duši, tak rozdílnou a přitom v ženskosti v něčem se shodující …

nebudu se obracet ani k citátům, ani k definicím …

stejně žádný z nich duši ženy nevystihuje …

snad bych se odvážila duši ženy ze svého pohledu popsat takto … pohybem … láskou

Duše ženy je pohyb lásky.

Jemný. S tajemstvím. Jako mávnutí křídel motýla. Při svítání.

Duše ženy je naděje. Na láskyplnost. Na život. Na světlo.

Víc slov netřeba. Ostatní jsem schovala do fotografií.

Kliknutím na každou fotografii se zobrazí celá.

The soul of a woman … difficult to define in words … I have photographed a number of women, famous-publicly known and completely unknown-famous only for the nearest ones who love them, each was unique, each had its own unique soul, so different and yet in femininity in something identical … I will not turn to quotes or definitions … anyway, none of them captures the soul of a woman … perhaps I would dare to describe a woman’s soul from my point of view in this way … by movement … by love

A woman’s soul is a movement of love. Gentle. With a secret. Like the fluttering of a butterfly’s wings. At dawn. A woman’s soul is hope. For lovingness. For life. To the light. No more words needed. I hid the others in the photos.

Click on each photo to see the whole.